Ketemu Penis Tiruan Era Purba Umur 300 Tahun

galau

Sekelompok saintis arkeologi Poland ber-jaya me-nemui se-buah alat bantu sex purba yang berumur lebih dari 300 tahun, dari sebuah tandas era kuno di kota Gdanks, kira-kira 415 kilo meter ke utara ibu kota negara Poland, Warsaw.

Alat bantu-an pe-rangsang nafsu bermodel batang ke-malu-an pria itu ber-ukuran panjang 20 cm serta di temui se-cara ke-betul-an saat pe-nyelidik arkeologi tempat-an men-cari galian di tapak se-buah se-kolah lama di-bina antara kurun abad ke-18.

“Penis tiruan ini di temui di se-buah tandas serta di percayai ber-asal pada lewat abad ke-18,” kata se-orang juru bicara pejabat Pemelihara-an Monumen daerah Pomerania di Gdanks, se-buah bandar pe-labuh-an ter-besar di utara Poland.

“Objek ber-sejarah ini cukup besar serta tebal, di bikin dari pada kulit serta ber-isi bulu, dan mempunyai ke bahagian yang ber-asal dari pada kayu dengan ke-adaan-nya yang sangat bagus, mungkin buat bantu perempuan gampang melancap,” kata-nya lagi.

Ahli sejarah Poland per-caya, se-seorang mungkin men-jatuhkan-nya se-cara tak sengaja ke dalam lubang tandas tetapi, alat bantu seks itu telah di bawa ke makmal saintifik buat di teliti serta men-dapat-kan proses rawat-an lebih lanjut.

Benda bermodel penis ataupun di sebut juga dildo telah banyak di temui se-panjang se-jarah manusia purba serta pe-nyelidik tak me-nolak ke-mungkin-an penis buatan itu popular di pakai perempuan yang mungkin ber-tugas se-bagai pelacur.

Pe-nyelidik Eropa pernah me-nemui se-buah arca per-main-an sex di Jerman berumur 28,000 tahun selain be-berapa kondom kurun abad ke-17 di England yang men-jelas-kan manusia pada era dahulu pernah men-ciptakan alat kelamin ter-tentu.

Selain me-nemui alat bantu sex kuno itu, saintis Poland pula menemui sejum-lah pedang purba di Gdansk yang memberikan gambar-an tempat ter-sebut dahulu-nya yaitu se-buah se-kolah buat latih-an pakar pedang profesional.

Info detail tentang produk alat bantu sex terbaru silahkan hubungi kami di 085311726777 Pin BBM DA7E3A23

Share