4 Tanda Kehidupan Sexmu Perlu Suntikan Gairah Baru

Rabu, Desember 2nd 2015.

gaya sex

Sebagai suami isteri, keharmonisan rumah tangga pun di tentukan oleh kehidupan seksual yang anda jalani. Bila hubung-an seksual cuma sekedar rutinitas belaka tanpa gairah, wah rasa-rasa-nya akan kian sukar buat mem-pertahan-kan hubungan-mu.

Ada tanda-tanda yang perlu kamu ketahui sebagai deteksi awal jika ke-hidup-an sexmu sudah mem-bosan-kan. Dengan begitu, anda serta suami dapat segera men-cari solusi-nya ber-sama. Selengkap-nya, yuk ikuti informasinya di bawah ini.

 • Hubungan Seksual Sekedar Rutinitas Belaka

  Me-laku-kan hubungan seksual secara rutin memang sangat dianjurkan. Hanya saja bila tak diberi variasi maupun kejutan-kejutan baru, maka lama ke-lama-an hubungan seksual akan men-jadi sebatas rutinitas belaka. Tidak terdapat lagi hasrat yang dirasa. Melakukan-nya juga tanpa betul-betul memakai hati maupun pe-rasa-an.

 • Tidak Terdapat Lagi Waktu Ber-dua-an

  Sudah menjadi suami istri, waktu buat ber-dua-an jangan sampai hilang. Bila sudah tidak memiliki lagi waktu ataupun kesempat-an bagi ber-dua-an, hm… ke-hidup-an sexmu dapat kian kurang ber-gairah. Apalagi bila komunikasi kian jarang, wah ini sudah menjadi tanda awal ada yang butuh di benahi dalam kehidup-an rumah tanggamu.

 • Takut Buat Ber-kata Jujur sebab Tidak Ingnin Melukai Hati Suami

  Kamu sudah me-rasa-kan tanda-tanda jenuh. Gairah yang kamu rasapun sudah tidak seperti dahulu. Hanya saja kamu malas serta malah merasa takut buat ber-kata jujur pada suami-mu. Kamu takut me-lukai hati suami-mu. Namun kian lama kamu me-nyembunyi-kan serta memendam perasaan-mu, masalah serta beban yang kamu rasa akan kian berat.

 • Intensitas Sentuh-an Ber-kurang

  Tidak ada lagi sentuh-an mesra serta intim dengan suami. Pelukan serta cium-an juga sudah kian jarang. Bila di biar-kan terus menerus, lama-lama hubungan-mu akan kian renggang. Keintim-an pun kian ber-kurang.

  Bila kamu serta suami sudah mulai me-rasa-kan tanda-tanda diatas, jangan ragu buat segera me-laku-kan sesuatu. Contoh, me-laku-kan liburan romantis ber-dua ataupun membikiin kejutan baru buat suami tersayang di saat-saat yang tidak ter-duga.

Jangan sampai ke-hidup-an sexmu ber-ubah jadi rutinitas belaka tanpa hati serta gairah. Bagaimana pun sekarang kamu men-jalani hidup ber-dua dengan pasangan-mu. Segala sesuatu-nya harus di laku-kan serta di kompromi-kan ber-dua, ter-masuk dalam urusan bersetubuh.

Informasi mengenai alat bantu sex pria dan wanita serta cara pesan silahkan hubungi kami di 085311726777 Pin BBM DA7E3A23

Share